تبلیغات
رویاهای شاعرانه
رویاهای شاعرانه

برگرد..

دوشنبه 3 آبان 1395

سوار قایق من شو...به رود من برگرد

 كویر شو به سراب حدود من برگرد

 

اگرچه تشنه ی مهرم ...  تو ابر باش و نبار

به استحاله ی اوج و فرود من برگرد

 

  خدای حوصله ای باز هم نجابت كن

به انزوای ركوع و سجود من برگرد

 

 تویی كه "موی میانت به چون منی نرسد"

ثواب كن به خیال حسود من برگرد...

 

بیا و تشنه ی من باش و آب بازی كن

به حوض كوچك شعر كبود من برگرد 

 

 شبیه نور طلایی میان حالت آب

به انكسار جهان در وجود من برگرد

 

بیا و قاصدكی باش و در تلاطم باد

روان شو و به تن تار و پود من برگرد

 

 به استعاره ی غمناك عشق، عادت كن

به شور سركش شعر و شهود من برگرد.


دلم گرفته

شنبه 29 آبان 1395

خدایـــا دلــــــم بـــاز امشب گــــــرفته.!!
  بیــــــا تا کمی با تـــو صـــــحبت کنـــم...


     بیا تا دل کوچــــــــــکم را
  خدایـــا فقــــط با تـــو قسمت کنم..!


   خدایـــــا بیــا پشت آن پنــجــره..
    که وا می شود رو به ســــــوی دلــــــــم!!


      بیـــا پــــرده ها را کنـــاری بزن...
     که نــــــورت بتــابد به روی دلـــــــم!!!


          خدایـــا کمـــک کـــن :
     که پـــروانه ی شعر من جــــان بگیرد...


   کمی هم به فـــــکر دلـــــــم باش...
    مبـــادا بمیـــرد...!!!


     خــــدایــا دلــــــم را
      که هر شب نــفس می کشـــد در هوایـــــت...


    اگر چه شــــــکســــــته!!!
             شبــــی می فرســــتم بــرایــت...!!!


دلتنگی

شنبه 29 آبان 1395

هرچقدر که سرتو گرم کنی

هرچقدر که حواستو پرت کنی

هر چقدر که دور و برتو شلوغ کنی

باز تو یه لحظه میاد ومچتو میگیره

دلتنگیتو می گم!!!!!


لعنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

چهارشنبه 12 آبان 1395

ڪـآفـﮧ…

شـعـر…

سـیگـار

بـُغـض…

ضـَجــﮧ…

شـَب گـریـﮧ…

لـعنتـی تـو بـا چـﮧ چیـزـی فـرـآمـوش مـی شـوـی؟


گفتی

چهارشنبه 12 آبان 1395

گفتی...


ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ:ﻣﻦ ﺑﻮﺳﻢ ﺗﻮﺭﺍ ﮔﻔﺘﻢ : ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ: ﮔﺮﺑﺒﯿﻨﺪﮐﺴﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ : ﺣﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ:ﺯﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﮔﻪ ﺭﻗﯿﺐ ﺁﯾﺪ ﺯﺩﺭ؟

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ: ﺑﺎ ﺍﻓﺴﻮﻧﮕﺮﯼ،ﺍﻭﺭﺍﺯسر ﻭﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ:ﭼﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺑﮕﻮ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﭼﻮﻥ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺍﻡ؟

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ:ﻣﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ: ﺍﺯﺑﯽ ﻃﺎﻗﺘﯽ،ﺩﻝ ﻗﺼﺪ ﯾﻐﻤﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ: ﺑﺎ ﯾﻐﻤﺎ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﺭﯼ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ: ﺍﮔﺮ ﺍﺯﮐﻮﯼ ﺧﻮﺩ،ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﺮﻭ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ:ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺩﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ: ﺍﮔﺮﻣﺮﮔﻢ ﺭﺳﺪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﮕﻮ ﭼﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ:ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ


هه هه

چهارشنبه 12 آبان 1395

درد تنهایـــــــــی کشیـــــــــــــــــــــد ن،

مثلِ کشیدنِ خطهایِ رنگی روی کاغذِ سفـــــــــید،

شاهکاری میسازد به نامِ دیوانــــــــــگی...!

و من این شاهکــــارِ را به قیمتِ همهٔ فصلهایِ قشنگِ زندگیم خرید ام...

تو هر چه میخواهـــــــــی مـــــــرا بخوان....

دیوانـــــه، خود خــــواه،بی احساس.................
نمیــــفروشــــــــم
..!!!


خداحافظ

دوشنبه 10 آبان 1395

من میروم....


باورکن میروم....


اما دلم برای، به جهنم گفتن هایت تنگ میشود.
سوختم

دوشنبه 10 آبان 1395

دیر آمدی....

 

 

 

نیمه ی عاشق ترم را،  باد بُرد...


کودک درون

دوشنبه 10 آبان 1395

سیگاری شده است این روزها کودک درونم


نه دستم به او می رسد،

نه حرف گوش می دهد …

درد را پُک پُک می کشد …
و سیگار را تند تند !


باز سیگار هی سیگارو هی سیگار

دوشنبه 10 آبان 1395

گیسوانت زیر باران، عطــر گندم‌زار… فکــرش را بکن!
با تو آدم مست باشد، تا سحر بیدار… فکرش را بکن!

در تراس خانه رویارو شوی با عشق بعـد از سال‌ها
بوسه و گریه، شکوه لحظه‌ی دیدار… فکرش را بکن!

سایه‌ها در هم گــره، نور ملایـــم، استکان مشترک
خنده خنده پر شود خالی شود هربار… فکرش را بکن!

ابـــر باشم تا کـــه ماه نقـــره‌ای را در تنــم پنهــان کنم
دوست دارد دورِ هر گنجی بچرخد مار… فکرش را بکن!

خانه‌ی خشتی، قدیمی، قل قل قلیان، گرامافون، قمر
تکیـه بر پشتــی زده یار و صدای تار… فکرش را بکن!

از سمــاور دست‌هایت چای و از ایوان لبانت قند را…
بعد هم سیگار و هی سیگار و هی سیگار… فکرش را بکن!

اضطراب زنگ، رفتم وا کنم در را، کـــه پرتم می‌کنند
سایه‌ها در تونلی باریک و سرد و تار… فکرش را بکن!

ناگهان دیوانه‌خانه… ــ وَ پرستاری که شکل تو نبود
قرص‌ها گفتند: دست از خاطرش بردار! فکرش را نکن


همدمم این رورها سیگار

دوشنبه 10 آبان 1395

رو به روی پنجره دیوار باشد بهتر است

بین ما این فاصله "بسیار" باشد بهتر است

 

من به دنبال کس‍ی بودم که "دلسوزی" کند

همدمم این روزها سیگار باشد بهتر است

 

من نگفتم آنچه حلاج از تو دید و فاش کرد

سر نوشت "رازداری"، دار باشد بهتر است!

 

خانه ی بیچاره ای که سرنوشتش زلزله است

از همان روز نخست آوار باشد بهتر است

 

گاه نفرت حاصلش عشق است، این را درک کن

گاه اگر از تو دلم بیزار باشد بهتر است


اگر خیال تماشاست در سرت، بشتاب

دوشنبه 10 آبان 1395

شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی ست
که آنچه در سرِ من نیست، بیم رسوایی ست

 

چه غم که خلق به حسن تو عیب می گیرند؟

همیشه زخم زبان خون بهای زیبایی ست

 

اگر خیال تماشاست در سرت، بشتاب
که آبشارم و افتادنم تماشایی ست

 

شباهت من و تو هرچه بود ثابت کرد
که فصل مشترک عشق و عقل تنهایی ست

 

کنون اگرچه کویرم هنوز در سرِ من
صدای پر زدن مرغ های دریایی ست


اهــــــــــــــــــــــــــای

دوشنبه 10 آبان 1395

آهـای تـویی کـه داری ایـن پـسـتو میـخـونی !!!

آره با خـودتـــــم!!!

دعـــا میــکـنـم هـرچی آرزو تـو زندگـیـت داری

بـــــــش بــرسـی


..

دوشنبه 10 آبان 1395

jomalate asheghane 14 
 
شما که جفتت رو پیدا کردی...
 
شما که همدم و همنفس داری...
 
شما که واسه درد دلت یه
 
آغوش داری که توش آروم میشی...
 
شما که عشقت پیشته و بی نیازی...
 
آره با شمام...
 
یه لحظه رو واسه بوسیدنش از دست نده...
 
دقیقه های با هم بودن زود میگذره...
 
قدرش رو بدون...
 
که تنها ماندن سخت میگذره.


دل شکسته

دوشنبه 10 آبان 1395

میگن کنارش غمی نداری

خوابیدی آروم لالا لالایی،لالا لالایی

خوابم نمیره حتی یه لحظه

دلم گرفته بگو کجایی؟!

بگو کجایی...!

عروسک من چشماتو وا کن

که یکی اینجا چشماش به راهه

تو که می دونی شکستن دل خیلی گناههفهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها